Log påClose

Log ind, hvis du har handlet hos os før.

..eller registrer dig som kunde her

Hegnsbutikken

Indkøbskurv

 x 
Indkøbskurven er tom

Guide til Kreaturhegn

Permanent Indhegning til Kreaturer

I Hegnsbutikken har vi nu leveret og monteret hegn til Landbrug, Fritidslandmænd, Kommuner og andre Offentlige Kunder siden 1982, så vi har mange års erfaring og giver her nogle gode råd til valg af hegnstype, samt indkøb af materialer og hvordan Du monterer dit hegn.

Vi etablerer typisk en af de 2 forskellige typer foldhegn til Kreaturer, som vi fortæller lidt om i denne artikel. For begge typer hegn gælder, at vi altid sætter kraftige hjørnestolper langt i jorden ved start/slut, retningsændringer og niveauforskelle, da det er hjørnestolperne der ”bærer” hele hegnslinjen. Vi anvender normalt ø14x250cm stolper som hjørner og de rammes 150cm i jorden de kan så bære låger og de knækker ikke når Du strammer tråde og net op på disse, husk det er det stykke af stolpen der er i jorden, der bærer dit hegn.
Ståltråde, Jerntråde og Nethegn opstrammes fra hjørne til hjørne og mellempælenes funktion er så at holde tråde og nethegn på plads i de rigtige højder, Mellempælene skal minimum 50cm i jorden således de står ordenligt fast og isolatorerne Du anvender skal være af en god kvalitet med afstand til træpælene og tråden skal kunne løbe frit i isolatoren for at Du kan anvende trådstrammere.

Type 1. Flertrådet Hegn med 2 eller 3 stk. Strømførende tråde

 

 

Flertrådet Hegn anvendes mest med 2 tråde, men skal der gå kalve i folden, så sæt 3 tråde på med det samme. Øverste tråd sidder oftest i ca. 90cm over terræn, nederste tråd ca. 45cm over terræn og den 3. tråd ca. midt i mellem. Nogle avlere foretrækker 120cm højt hegn til eksempelvis Hereford!

Flertrådet Hegn opbygges ved at Du starter med at sætte alle hjørnestolperne, herefter monteres hegnstrådene, vi monterer max 200m tråd i længden for hver opstramning og strammer trådene op med trådstrammere, max. over 3 stolper det vil sige over en 90 grader vinkel.
Start ved et hjørne eller en ledåbning og start med den nederste tråd, som Du monterer i hjørnerør på hjørnestolperne, når Du har har trukket dine 2 eller 3 tråde ud og strammet dem op med håndkraft så godt Du kan, så monteres trådstrammere på trådene og efter strammes med ”trådstramme-håndtaget” (det er pænest hvis trådstrammerne sidder lige over hinanden på dine tråde) og så har Du hegnslinjen, langs hvilken Du så monterer dine mellempæle. Har Du brugt hærdet 2,5mm ståltråd, så kan Du have op til 10 meter mellem hver mellempæl.
Mellempælene monteres med samme afstand og med samme højde, brug evt. Målestok til højden og monter så dine 2 eller 3 tråde i samme højde på alle mellempælene.

Ved hjørner og ny linje anvender vi altid trådsamlere til strømforbindelser, hvis Du bare vikler trådene så mister Du strøm i dine tråde. Vi laver strømforbindelserne oppe fra og ned, for står din fold under vand om vinteren, eller drukner din nederste tråd i græs, så kan Du let afmontere strømmen fra den nederste tråd, indtil Du har fået slået din hegnslinje eller vandet er forsvundet igen!

Til ledåbninger kan anvendes fjederled eller hegnslåger.
Under ledåbninger nedgraves jordkabel, således Du altid har strøm i dine tråde, også når dine led står åbne.

 

Type 2. Nethegn med strømførende Tråde

Nethegn er en noget dyrere løsning end et flertrådet hegn, men anvendes ofte langs veje, dybe grøfter og åer for at sikre at små nyfødte kalve bliver i indhegningen, og løsningen med nethegn er mere almindelig på de offentlige naturpleje arealer der skal afgræsses, da nettet er mere sikkert og kan bruges til flere dyrearter!

Til nethegn anvender vi også store kraftige hjørnestolper og mellempælene sættes normalt for hver 5m.

Nethegnet er eksempelvis et 100cm højt stålgærde med 15cm mellem de lodrette tråde og minimum 9 vandrette tråde nettet må ikke have så store masker at dyrene stikker hovedet igennem, men gærde fås selvfølgelig i andre højder! Mellempælene sættes med en højde således at der ovenover nettet monteres 1 strømførende tråd, og indvendig ca. midt på nettet (45-50cm) monteres ligeledes en strømførende tråd, så dyrene ikke bruger nettet som kløpind!

Ved nethegn starter vi også med at sætte hjørnestolperne og på disse krampes gærdet fast, på start/slut & hjørnestolper krampes samtlige tråde, herefter sættes mellempælene og bund- og toptråde krampes fast på alle mellempæle og så skifter vi mellem øvrige vandrette tråde i gærdet. Gærdet samles med Gripple samle-/ strammeled og det er vigigt at kramperne ikke slås for hårdt i, gærdet skal kunne bevæge sig under krampen, da det trækker sig sammen i hård frost og udvider sig ved høj sommervarme.

Nettet kan enten samles på en kraftig hjørnestolpe med kramper eller samles med gripple samleled.

De strømførende tråde monteres herefter i hjørneisolatorer og hjørnerør på hjørnerne og i gode isolatorer på mellempælene. Her monteres ligeledes trådstrammere for opstramning af trådene og trådsamlere for gode strømforbindelser. Det er meget vigtigt at de strømførende tråde ingen steder kommer i berøring med nethegnet, da dette vil aflede strømmen.

Ledåbningerne kan være en hegnslåge i kombination med et strømførende fjederled ovenover/indenfor, under led nedgraves jordkabel.

 

Valg af Spændingsgiver


Når Du skal indkøbe en spændingsgiver til dit ny foldhegn, så skal du kende antal meter tråd der skal være strøm i, der fås mange størrelser elhegn til mange forskellige størrelser folde, og ved Du at der senere skal tilbygges mere foldhegn så køb en spændingsgiver der er kraftig nok til at holde strøm på de kommende folde også.

Ligger foldene forskellige steder kan Du også vælge at have flere mindre kraftige spændingsgivere til dine folde, men vær opmærksom på at det er forbudt og dødeligt farligt at tilslutte flere elhegn til samme fold, i gamle dage hed det sig at hver nabo skulle holde sig en meter fra skellinjen således at der var minimum 2 meter mellem de 2 foldhegn, i dag skal man regne med lidt større afstand, da intet menneske må kunne nå de strømførende tråde fra 2 forskellige foldhegn samtidigt!

Når Du køber en Spændingsgiver så er det ladeenergien i Joule der koster, jo mere ladeenergi en spændingsgiver har jo flere meter tråd kan den holde spænding på og den kan bedre holde strøm ved afledning.

Udgangsspændingen på en spændingsgiver ligger normalt mellem 9.000 og 10.000 volt også på de små
spændingsgivere, men jo mindre elhegn, jo mindre ladeenergi, jo færre antal meter tråd kan det holde strøm på!
Kraftige Spændingsgivere, dem over 8 Joule i ladeenergi, skal være udstyret med en funktion der slukker for strømmen hvis der er kraftig og konstant afledning, eksemplevis vores ESM 3500ESM 4500 og ESM 5500 er Intelligisers med denne funktion indbygget. Funktionen gør at strømmen selv slår fra og derefter så kører elhegnet i et ”boost mode” program, det vil sige at den langsomt over de næste 10 minutter vil prøve at få spændingen op igen, dette er indbygget i spændingsgiveren for at dyr og mennesker skal kunne prøve at komme fri af hegnstrådene igen uden at de får konstante stød. Elhegnet vil blive ved at ”booste” strømmen op, hvis afledningen ikke er fjernet efter de 10 minutter og en alarm hjemme på spændingsgiveren fortæller med høje lyde samt blå diodelampe der blinker, at der er kraftig afledning og noget galt på hegnslinjen, så Du bør slukke for spændingsgiveren og afhjælpe problemet. ESM5500 Intelligiser GSM vil også kunne sende en sms til din mobiltelefon om at spændingen er faldet og Du kan med sms.besked så slukke for din ESM5500 Intelligiser GSM.

Er Du ikke hjemme ved dine dyr til daglig, eller har Du dyr der afgræsser andre steder, så er en spændingsgiver med GSM modul indbygget rigtig smart, fordi Du så med simkort i elhegnet kan få sms. Besked om foldhegnets tilstand, er strømmen tændt eller slukket, er spændingen faldet og meget mere, Du kan også tænde og slukke for strømmen ved at sende sms besked til elhegnet!

En ”fingerregel” er, at købe elhegnet en gang større end det er nødvendigt, så den ikke mister strømmen helt når græsset gror i Juni, inden Du får hegnslinjen slået, for husk at lige som der skal olie på din bil for at den kan blive ved at køre, så skal der slås græs og bevoksning under trådene på dit hegn, en spændingsgiver er ikke en græsslåmaskine, selvom der er afsvidningseffekt i elhegn på over 4 til 5 joule!

3.000 volt er det der som minimum skal være i trådene hvis dyrene skal respektere hegn og stød.

Mange af de nye elhegn i dag har indbygget tester, der tester udgangsspænding og jordforbindelse med mere, men køb også en lille hegnstester beregnet for test rundt omkring på dit foldhegn, der med lamper eller digitale tal viser, hvor meget spænding Du har i trådene(det er ikke nok med en lille diodepære, da den jo kun viser spænding og ikke hvor meget!) . Hegnstesteren kan Du også bruge til fejl-søgning fordi, hvis Du på et sted/en tråd på hegnslinjen kan se at der er meget mindre spænding her end andre steder, ja, så er der en fejl / afledning her, som Du så må finde og afhjælpe. Er Du i spenderhjørnet, så kan et ”Hegnsdoktor” gøre arbejdet for Dig, det er en hegnstester/-kompas der med piledisplay viser vej til de steder på hegnet hvor strømmen afledes, typiske steder er viklet tråd uden samler, ledåbninger uden kabel under, dårlige hegnspæle som tentorstålpæle med for små isolatorer på o.s.v.

Spændingsgiveren skal have sin egen jordforbindelse i umiddelbar nærhed, men med minimum 10 meters afstand til husets jordforbindelse. Jo mere ladeenergi i Joule dit elhegn har jo flere jordspyd skal der nedrammes.

Vi anvender altid galvaniseret jordspyd (rust isolerer og rustne rør kan så ikke anvendes), det kan være varmforzinket vandrør, vinkeljern eller tentorstål, jo større overflade, jo mere jordkontakt, eksemplvis til en Spændingsgiver på op til 4 Joule i Ladeenergi anvendes 1 stk. 12mm 200cm varmforzinket tentorstål og er dit elhegn på 5 til 7 Joule anvendes minimum 2 stk. Jordspyd, en spændingsgiver på 14 Joule ca. 4 Jordspyd o.s.v. Jordspyddene skal rammes helt ned i jorden så de ikke er ”snublepæle” og de skal stå med 3 meters afstand, en god ide er at ramme dem ned hvor der er fugtig tung jord for at skabe god forbindelse.
Forbind dine jordspyd med tråd eller kabel der ligeledes lægges i jorden og fra det nærmeste spyd trækkes forbindelsen op til spændingsgiveren.

En Spændingsgiver monteres altid udendørs, den er produceret, testet og godkendt til udendørs brug. Det kan koste dyrt at montere den indendørs, fordi ved lynnedslag kan lynet slå ned i hegnstråden og rende hele vejen ind i elhegnet og forårsage brand. (læs hvad der står med småt i din landbrugs bygningsbrand forsikring, de fleste dækker ikke brand forårsaget af spændingsgivere, der er monteret indendørs!)
Vi anbefaler at Spændingsgiveren monteres højt oppe hvor børn ikke kan komme til denne, og kablerne til jordspyd og foldhegn sættes fast på væggen med ledningsholdere.

Er Du i tvivl om Du har nok jordspyd nedrammet, så tilslut alt dit foldhegn til spændingsgiveren og sæt en hegnstester på jordforbindelsen, går der strøm i jordspyddet, så er din jordforbindelse ikke god nok og flere spyd skal nedrammes, strømmen skal jo gå ud i hegnstrådene og ikke i jorden!

 

Før Du går igang med Foldhegn

Før Du går i gang med dit nye fold hegn, så opmål din hegnslinje, lav en tegning hvor Du indtegner hjørner og ledåbninger o.s.v. (Vi anbefaler at bruge Krak.dk`s kortfunktion og vælge indsæt mållinje, med denne funktion kan Du indtegne alle dine hegnslinje på arealet, samtidig med at du får endelige antal meter hegn oplyst.)
Nu har du så antal meter hegnslinje, samt antal hjørner og kan nu beslutte hvor mange led åbninger Du vil etablere, for hvert led skal Du regne 2 ekstra hjørner til start/slut på linjen.

Vigtigheden i dette er at du ved hvor mange opstramninger du skal lave på det færdige hegn, hvor mange meter tråd du skal bruge, endvidere hvor meget ledtilbehør.

Du skal så beslutte hvilken type hegn Du vil etablere, Flertrådet Hegn eller Stålgærde, hvilken type led, skal det være låger eller strømførende led, HUSK når Du etablerer led, at der minimum skal være et led ind til hver fold, der er bredt nok til eksempelvis traktor med påhæng, det kan så være at Du til dagligt tilsyn og fodring kan have nogle mindre ledåbninger til ATV, trillebør og lignende.

Lav en Indkøbsliste
I stedet for at shoppe rundt mange forskellige steder, så kan Du med en samlet forespørgsel på alt hvad Du skal bruge ofte opnå en bedre pris, og handler Du hos et professionelt hegnsfirma der også monterer, så følger der råd, vejledning og gode ideer med og de vil sælge dig materialer som de selv anvender dagligt og som de kan stå inde for, det er ærgeligt eksempelvis at spare og købe for billige pæle i et byggemarked eller foderstoffirma, hvis Du så skal lave det hele om, når pælene måske er rådnet væk i løbet af 2-4 år!

Antal meter tråd og/eller gærdeHærdet Ståltråd 2,5mm eller 2mm Jerntråd i en God Kvalitet , Stålgærde Knyttet eller TightlockAntal Hjørnestolper til hjørner, led og niveau skiftKlasse A Imprægneret Nordisk Fyr eller ubehandlet Robinie/Acacie

Antal Mellempæle: Klasse A Imprægneret Nordisk Fyr, ubehandlet Robinie/Acacie, eller Hardwood Pæle som anvendes uden isolatorer, men med trådclips, da træet ikke leder strøm

Antal Tilbehør til stolper og pæleHjørnerør med kramper (ikke vandslange, da tråden skærer denne i stykker), HjørneisolatorerIsolatorer til Fyr eller Acaciepæle eller Trådclips til Hardwoodpæle, Trådstrammere til trådene, Trådsamlere til strømforbindelser, Samlere til tråd og stålgærde, Kramper til Stålgærde

Antal Led og tilbehør: Hegnslåger, Låge Stabler til lågestolpe, lukketøj til låge, Komplette FjederledIsoleret Kabel til under ledåbninger (ikke kobber), evt. Knivafbryder til strømmen

Spændingsgiver og Tilbehør: Spændingsgiver er der mulighed for 230volt eller skal det være batterihegn, Jordspyd, Jordkabel fra elhegn til foldhegn, Trådsamlere, Knivafbryder, evt. Batteri hvis Du køber batterihegn. Advarselskilte til dit foldhegn mod offentlig vej og fortove er det nemlig en god ide at skilte med at der er strøm i trådene!

Hegnsværktøj: Jordbor for hjørnestolper, Rørhammer for mellempæle, Hegnstang til tråde og gærde, Trådstrammehåndtag for trådstrammere, Isolator Bit for boremaskine (til skrue-/ringisolatorer), Trådvrider for trådclips( til Hardwood pæle), Trådvinde for hegnstråden
OBS! Ved køb af materialerne i Hegnsbutikken låner vi gerne jordbor, rørhammer og trådvinde ud i en aftalt periode, men ved Du at Du skal lave meget hegn fremover, så køb det med fordel i en samlet pakke med alle hegnsmaterialerne!

 

 

HEGNSBUTIKKEN
CVR nr.: 10 23 38 36
Bårupvej 10, Bårup
4360 Kr. Eskilstrup DK
Tlf: +45 59 18 00 13
kontakt@hegnsbutikken.dk